Anasayfa / PolitikalarKamera Aydınlatma Metni

Turna Global Lojistik Liman Hizmetleri Anonim Şirketi Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Turna Global Lojistik Liman Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Hizmet sahalarımızdan Gebze şubemizin dış cephesinde, idari bina koridorlarında ve çalışma ofislerinde olmak üzere toplam 11 adet,

 

Mersin şubemizin dış cephesi ve sevkiyat bölümlerinde olmak üzere toplam 6 adet,

 

Mudurnu şubemizin dış cephesinde, ofis bölümünde ve yemekhanede toplamda 6 adet güvenlik kamerasıyla hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Tavşanlı Köyü Atatürk Cad. No:6 Gebze/Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@turnalojistik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Hemen arayın! +90 444 80 90